Dr.Web Universal bundle

אבטחה מקיפה לעסקים וארגונים קטנים עם 5 עד 50 מכשירים, המשלבת הגנה לשרתים ותחנות, שערי אינטרנט ותיבות דואר אלקטרוני ואבטחת מכשירים סלולריים.

רישיון החבילה מכיל מוצרים הבאים:

  • Dr.Web Control Center
  • Dr.Web Desktop Security Suite עבור 5 עד 50 תחנות
  • Dr.Web Server Security Suite לשרת קבצים אחד
  • Dr.Web Mail Security Suite ל 5 עד 50 תיבות דוא"ל
  • Dr.Web Gateway Security Suite ל 25 עד 50 משתמשי שער אינטרנט
  • Dr.Web Mobile Security Suite עבור 5 עד 50 סלולריים

₪1010

כולל מע"מ

Dr.Web Control Center

Dr.Web Control Center

מאפשר למנהלי הרשת לשלוט בכל רכיבי האנטי-וירוס מתוך הרשת או מרחוק דרך האינטרנט, לפקח על מצב האבטחה בכל המכשירים המוגים, לקבל הודעות על אירועי וירוס ולהגדיר תגובה אוטומטית לאירועים כאלה.

Dr.Web Desktop Security

Dr.Web Desktop Security Suite

הוא פתרון הגנה המיועד להגן על תחנות קצה ברשת העסקית מפני וירוסים ואיומים רבים אחרים. הפתרון מתאים למחשבים עם מערכות הפעלה חלונות, מק, לינוקס ו MS-Dos.

Dr.Web Server Security

Dr.Web Server Security Suite

זו אבטחה לשרתי קבצים, המספקת הגנה לקבצים משותפים בעסק או בארגון, התחברות בטוחה של התחנות ומתאימה למערכות הפעלה חלונות, מק, נובל, יוניקס ואחרות.

structure
Dr.Web Mail Security

Dr.Web Mail Security Suite

מאפשרת להגן על שרתי דואר אלקטרוני העסקי, לסנן את המכתבים הנכנסים, למנוע העברת קישורים זדוניים ועוד. האבטחה מתאימה למערכות יוניקס, לוטוס, קריו ו MS Exchange.

Dr.Web Gateway Security

Dr.Web Gateway Security Suite

נותנת הגנה בלתי נפרצת לשערי האינטרנט בעסקים וארגונים, ומתאימה למספר רב של מערכות הפעלה שונות אליהם יכולים להתבסס שערי האינטרנט.

Dr.Web Mobile Security

Dr.Web Mobile Security Suite

מאפשרת לספק אבטחת נתונים עסקיים למכשירים סלולריים מפני וירוסים ומזיקים אחרים, לאתר אותם במקרים של אובדן או גניבה ולמחוק מרחוק מידע רגיש.